Despre ILMA

Institutul de Limbi Moderne “Apollonia”
Str. Muzicii nr. 2, Iasi
TEL. 0771225396
Director: prof.univ.dr. Iulian Popescu

Înfiinţat în 2012, Institutul de Limbi Moderne ,,Apollonia” (ILMA) funcţionează în cadrul Universităţii “Apollonia” din Iaşi, în conformitate cu ordinele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, reglementările interne ale Universităţii „Apollonia” din Iaşi şi standardele lingvistice ale Uniunii Europene.
Dintre obiectivele fundamentale ale ILMA reţinem: perfecţionarea comunicării într-o limbă de circulaţie internaţională; promovarea şi optimizarea spiritului de cercetare inovator în domeniul lingvisticii aplicate şi al studiilor culturale, cu aplicabilitate imediată în mediul ştiinţific şi didactic, zonal şi naţional. Un alt obiectiv al institutului constă în dezvoltarea şi susţinerea de activităţi în folosul comunităţii, în domeniile traductologiei şi interpretariatului.
Institutul de Limbi Moderne ,,Apollonia” (ILMA) are un colectiv de cercetători – cadre didactice universitare – specializaţi în ţară şi străinătate. Dotarea ILMA cu materiale didactice şi echipamente tehnice (laborator multimedia) este asigurată la standarde internaţionale. În cadrul ILMA sunt condiţii ideale de cercetare, instruire şi de testare, scopul principal fiind acela de a oferi paşaportul lingvistic indispensabil profesioniştilor autentici, în contextul globalizării.

– fundamentarea unui spirit de cercetare inovator, prin implementarea şi eficientizarea unor direcţii noi de documentare si cercetare in plan didactic si stiintific, precum si prin aplicarea rezultatelor cercetarii în mediul stiintific si didactic zonal si naţional
– formarea tinerilor cercetători prin constituirea de cercuri si colocvii studenţeşti în domeniul lingvistic şi al studiilor culturale;
– dezvoltarea cercetării lingvistice teoretice şi aplicate prin stimularea cercetării performante a cadrelor didactice universitare, a masteranzilor şi doctoranzilor, precum şi diseminarea cercetării prin aplicaţii;
– iniţierea şi încurajarea de proiecte interdisciplinare, în colaborare cu instituţii publice şi private din ţară şi străinătate;
– publicarea rezultatelor cercetării on-line şi/sau în reviste de specialitate, în volume colective şi/sau în volume cu caracter individual, în şi/sau prin colaborarea cu alte centre de cercetare similare din ţară şi străinătate;

I. . CURSURI DE PREGĂTIRE PENTRU STUDENŢII UNIVERSITĂŢII
– limbile: engleză, franceză; limba română pentru studenţii străini.
II. CURSURI SPECIFICE:
– limbaj de afaceri / business; limbaj tehnic; limbaj juridic; limbaj medical; limbaj turistic; limbaj uzual în birotică etc. (limbile: engleză, franceză, germană, italiană)
– pentru examene naţionale şi internaţionale: competenţă lingvistică; Cambridge (FCE – corespunzător nivelului B1/B2 al Cadrului European pentru limbi străine al Consiliului Europei; CAE -C1; CPE -C2);

– elaborarea şi implementarea unor proiecte prin granturi cu impact pe plan local, naţional, european;

organizează, în cadrul Universităţii „Apollonia”, diferite manifestări culturale, sub forma unor seri culturale, conferinţe, simpozioane etc.