Banner
Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Banner
Mascota universitatii

Traim într-o lume de globalizare în care competenta, performanta, competitivitatea constituie diferenta. Ca urmare, educatia academica reprezinta cheia succesului în aceasta competitie la nivel national, european si mondial. În peisajul învatamântului superior românesc, definit printr-o diversitate fara precedent,

Facultatea de Medicina dentara îsi propune a se identifica prin calitatea corpului didactic si a actului educational, abordari didactice moderne, respect pentru studenti si absolventi si cultul valorii. În Facultatea de Medicina dentara studentii si absolventii se bucura de o binemeritata atentie, nu doar din punct de vedere al pregatirii didactice si stiintifice, ci si al formarii de caractere puternice, care sa razbata în viata. Ne mândrim cu absolventi care sunt cadre didactice în învatamântul superior public si privat, absolventi care îsi desfasoara activitatea de asistenta medicala în cabinete din tara si strainatate.

Flexibilitatea organizarii programelor de studiu, calitatea si competenta corpului profesoral, rezultatele obtinute de absolventi la licenta, insertia lor profesionala sunt atuuri care recomanda Facultatea de Medicina dentara a Universitatii Apollonia din marea oferta a învatamântului superior public si privat.

(Sef.lucr.dr. Gabriela Halițchi, Decan al Facultatii de Medicina Dentara)


Facultatea de Medicina Dentara din Universitatea „Apollonia” se identifica prin respect pentru studenti, calitate si mobilitate a corpului didactic, cultura calitatii si cultul valorii, performantei si competentei, cu abordari moderne, în conformitate cu necesitatile reale ale studentilor si adaptate cerintelor pietii europene a muncii. Facultatea de Medicina Dentara are 4 specializari, astfel:

  • Medicina Dentara, 6 ani (360 credite);
  • Tehnica Dentara, 3 ani (180 credite); detalii ...
  • Balneofiziokinetoterapie 3 ani (180 credite); detalii ...
  • Asistent Medical Generalist 4 ani (240 credite). detalii ...

Facultatea de Medicina dentara asigura cadrul adecvat si resursele necesare pentru pregatirea practica si teoretica: sali de predare, laboratoare didactice-biochimie, anatomie, fiziologie, farmacologie, biofizica, biomateriale, 4 clinici de specialitate – Odontologie/Parodontologie, Chirurgie OMF/Implantologie, Ortodontie-Pedodontie si Protetica/Reabilitare Orala complexa, sali de lucrari practice si de modelaj. Dotarea spatiilor pentru activitatile didactice si de cercetare corespunde nivelului actual de dezvoltare a cunoasterii stiintifice, este compatibila cu cea din universitatile europene si cu bunele practici internationale si respecta normele tehnice, de siguranta si igienico-sanitare în vigoare.

Activitatea didactica si de cercetare stiintifica beneficiaza de infrastructura Universitatii „Apollonia” care dispune de spatii (proprii si închiriate) corespunzatoare asigurarii unei implementari eficiente a curriculei.

Disciplinele de studiu din planul de învatamânt sunt structurate pe trei categorii: discipline fundamentale, discipline de specialitate si discipline complementare. Disciplinele prevazute în planurile de învatamânt urmeaza o succesiune logica si definesc competente generice si de specialitate, în deplina compatibilitate cu cadrul de calificari national, cu programele de studii similare din statele comunitare si extracomunitare, respectându-se Sistemul European de Credite Transferabile.
Facultatea de medicina dentara pune un accent deoebit pe activitatea practica din cadrul stagiilor efectuate în cele 4 clinici de specialitate.

Baremul de lucrari practice care conditioneaza intrarea studentului în examen este astfel conceput încât, la fiecare disciplina manoperele clinice obligatorii din anii precedenti sa se regaseasca si în anii superiori.

Universitatea „Apollonia”, a introdus discipline noi, moderne ca: Gnatologia, Implantologia orala, Estetica dento-somato-faciala, Reabilitarea orala complexa, Odontostomatologia clinica, Biomaterialele dentare, Algeziologia si altele care completeaza cu succes standardele europene recomandate.

Facultatea de medicina dentara desfasoara o activitate continua de identificare, dezvoltare, testare, implementare si evaluare a unor tehnici noi de învatare eficace, incluzând aici noile aplicatii ale calculatoarelor si ale tehnologiei informatiei.

Universitatea are îndrumatori, tutori de an, care asigura comunicarea directa între corpul profesoral, conducerea facultatii/universitatii si studenti. Titularii de curs de la disciplinele de specialitate îndruma studentii cu rezultate mult peste medie si cu abilitati deosebite spre continuarea studiilor postuniversitare. Facultatea de Medicina dentara dispune de un plan strategic de cercetare stiintifica care se subsumeaza strategiei generale a universitatii.

Prin stabilirea directiilor de activitate si monitorizarea desfasurarii acestora, contribuim la dovedirea faptului ca, în România, învatamântul particular si cel medical în special, îsi gaseste locul firesc în societatea noastra.

Absolventii nostri sunt cadre didactice în Universitati de stat sau particulare, din tara si din tarile Comunitatii Europene. Specialistii pregatiti la universitatea noastra profeseaza cu succes si în Israel sau în Statele Unite ale Americii.

 
Suplimente nutritivepro nutrition proteineproteine masa musculara suplimente nutritive, pro nutrition