Admitere 2021-2022 SC

ADMITERE UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IAŞI

2021/2022

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

 

Având în vedere situaţia actuală determinată de pandemia Covid-19 (stare de urgenţă-stare de alertă), precum şi recomandările Ministerului Educaţiei de a organiza admitere on-line, Senatul Universităţii Apollonia din Iaşi a hotărât ca sesiunea de înscriere și examenul de admitere pentru anul I al anului universitar 2021-2022 se va desfășura în 3 etape pentru:

Facultatea de Științe ale Comunicării – pentru programele de studiu:

  • Jurnalism – 25 de locuri
  • Comunicare și Relații Publice – 25 de locuri
  1. Prima etapă de înscriere

Înscrierea candidaților se va face online la adresa de e-mail: admitere@univapollonia.ro în perioada 01.06.2021 – 14.06.2021.

Condiții de admitere:

Media de bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

  1. Nota de la bacalaureat la proba Limba și Literatura Română – scris
  2. Media generală a anilor de liceu.

 

Afişarea rezultatelor: 15.06.2021

Contestaţii: 16.06.2021 – orele: 12:00-16:00

Afişare rezultate finale: 16.06.2021 – orele 18:00

Candidații declarați admiși au datoria ca până la data de 30.06.2021 să se adreseze secretariatului Universității ”Apollonia” din Iași, în vederea completării dosarului cu cererea de înscriere și contractul de studii, şi a plăţii taxei de școlarizare pentru anul I, pentru a confirma ocuparea locului.

  1. A doua etapă de înscriere

Scoaterea la concurs a locurilor rămase neocupate după etapa 1 de admitere.

Înscrierea candidaților se va face online la adresa de e-mail: admitere@univapollonia.ro în perioada 12.07.2021 – 29.07.2021.

Condiții de admitere:

Media de bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

  1. Nota de la bacalaureat la proba Limba și Literatura Română – scris
  2. Media generală a anilor de liceu.

 

Afişarea rezultatelor: 30.07.2021

Contestaţii: 31.07.2021 – orele: 12:00-16:00

Afişare rezultate finale: 31.07.2021 – orele 18:00

 

Candidații declarați admiși au datoria ca până la data de 14.08.2021 să se adreseze secretariatului Universității ”Apollonia” din Iași, în vederea completării dosarului cu cererea de înscriere și contractul de studii, şi a plăţii taxei de școlarizare pentru anul I, pentru a confirma ocuparea locului.

  1. Etapa a treia de înscriere – Sesiunea de toamnă

Scoaterea la concurs a locurilor rămase neocupate după etapele 1 și 2 de admitere.

Perioada de înscriere se desfășoară în perioada 06.09.2021 – 28.09.2021. Afişarea rezultatelor: 29.09.2021 între orele 09:00-11:00.

Candidații declarați admiși la fiecare etapă au datoria ca în maxim 14 zile de la data anunţării rezultatelor să se adreseze secretariatului Universității ”Apollonia” din Iași, să se adreseze secretariatului Universității ”Apollonia” din Iași, în vederea completării dosarului cu cererea de înscriere și contractul de studii, şi a plăţii taxei de școlarizare pentru anul I, pentru a confirma ocuparea locului.

 Dosarul de admitere trebuie să cuprindă următoarele documente scanate:

– Certificat de naștere (și căsătorie unde este cazul);

– Cartea de identitate/buletin de identitate;

– Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă a acesteia) și foaia matricolă;

– Fişa de înscriere;

– Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;

– Dovada achitării taxei de înscriere (contravaloare a 50 euro în lei, la cursul BNR) în contul RO63BTRL02401205T09618XX;

 

Documentele necesare înscrierii la examenul de admitere (scanate) vor fi transmise online la adresa de e-mail: admitere@univapollonia.ro, iar până la începutul anului universitar 2021-2022 (până la data de 1 octombrie 2021), se vor depune în original la secretariatul universității.

Fișa de înscriere poate fi descărcată de mai jos:

– pentru Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării de aici

Taxele de studiu pot fi vizualizate aici

 

Informaţii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0771.597.293; 0746.077.888.

 

Vă dorim succes!