Hotărârile Senatului UAI

14

Dec
Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de cercetare al Universității Apollonia din Iași aferent anului 2017, conform anexei. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţa nominală a Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea de Medicina Dentara, Departamentul  Preclinic, pentru anul universitar 2017 – ...

20

Noi
Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare pentru autorizarea unui nou program de studii Medicină Dentară, conform anexei.

09

Noi
Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatului concursului public pentru ocuparea funcției de Decan al Facultăţii de Științe ale Comunicării în persoana domnului Conf.univ.dr. Paul GORBAN. Hotărâre cu privire la aprobarea validării rezultatelor alegerilor organizate de Biroul Electoral al Universităţii Apollonia din Iași, privind funcția de Director al ...

26

Oct
Hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi didactice vacante, semestrul I, an universitar 2017-2018: FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ DEPARTAMENTUL DISCIPLINE DIDACTICE PRECLINICE   Şef lucrări, pozitia 22,  disciplinele: Tehnologia protezelor dentare metalo-ceramice şi integral ceramice; Tehnologia protezelor dentare: proteza unidentara; Actualitati in tehnica dentara;   Şef lucrări, pozitia 23,  disciplinele: Fiziologie; ...

19

Oct
Hotărâre cu privire la aprobarea participării Universității „Apollonia” din Iași în cadrul Programului „Iași – Capitala Tineretului din România”. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței Comisiei de cercetare disciplinară în vederea analizării sesizării Centrului de Formare Continuă al Universității „Apollonia” din Iași adresată conducerii instituției și înregistrată sub numărul ...

05

Oct
Hotărâre cu privire la aprobarea înmatriculării studenților din anul I de studiu, an universitar 2017-2018 la cele două facultăți ale Universității Apollonia din Iași, astfel: Asistență Medicală Generală- 40 studenti admiși, Tehnică Dentară- 21 studenți admiși, Balneofiziokinatoterapie și Recuparare - 14 studenți admiși, Comunicare și Relații publice - 15 ...

25

Sep
Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii de activități didactice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – de către domnul Conf.univ.dr. Vasile ROMAN, cadru didactic la Universitatea „Apollonia” din Iași.

20

Sep
Hotărâre cu privire la aprobarea validarii rezultatelor obținute la examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea septembrie 2017, Facultatea de Medicină Dentară, la programele de studiu Medicină Dentară și Asistență Medicală Generală, conform anexei. Hotărâre cu privire la aprobarea lista cadrelor didactice asociate de la Universitatea Apollonia din ...

14

Sep
Hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii activității didactice ale cadrelor didactice titulare și asociate cu vârsta peste 65 de ani, conform anexei. Hotărâre cu privire la aprobarea Structurii anului universitar 2017-2018 la Universitatea Apollonia din Iași, pentru Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Științe ale Comunicării, conform anexei. ...

08

Sep
Hotărâre cu privire la aprobarea validarii rezultatelor obținute la examenul de finalizare a studiilor organizat în sesiunea septembrie 2017, Facultatea de Medicină Dentară, la programele de studiu Tehnică Dentară și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, conform anexei.

07

Sep
Hotărâre cu privire la aprobarea Planurile de învățământ pentru anul universitar 2017-2018 pentru Facultatea de Medicină Dentară, conform anexei. Hotărâre cu privire la aprobarea Planurile de învățământ pentru anul universitar 2017-2018 pentru Facultatea de Științe ale Comunicării, conform anexei. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de învățământ virtual pentru ...