REGULAMENTUL COMPETIȚIEI DE PROIECTE INTERNE DE CERCETARE 2016-2017

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI DE PROIECTE INTERNE DE CERCETARE 2016-2017

 1. Prezentare

 Scop: Prin aceste tipuri de proiecte de cercetare, Universitatea Apollonia din Iași urmărește promovarea cercetărilor științifice în scopul obținerii de rezultate competitive pe plan național și internațional cu implementare în aria socio-economică.

 1. Obiective 

Promovarea cercetărilor originale și creșterea capacității de cercetare, cu implicații favorabile asupra competitivității cercetătorilor instituției pe plan național

 1. Publicarea rezultatelor obținute în urma cercetărilor efectuate în reviste ISI și BDI
 2. Creșterea capacității cercetătorilor de a candida cu succes la proiecte de finanțare naționale, europene și internaționale ;
 3. Dezvoltarea de resurse umane de calitate în Universitatea „Apollonia” din Iași

Lansarea competitiei va fi anunțată pe site-ul Universității.

 1. Calendarul competiției

calendar

 1. Durata

Durata grantului este de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, în cazuri excepționale cu încă 6 luni.

 1. Criterii de eligibilitate

5.1. Fiecare candidat poate depunde mai multe proiecte dar i se poate  aproba doar unul ca director de grant;

5.2. Directorul propunerii de proiect trebuie să fie cercetător/asistent/șef de lucrări/conferențiar/ profesor, angajat prin contract de muncă cu normă întreagă, pe toată perioada derularii proiectului, în cadrul Universității „Apollonia” din Iași sau într-o altă instituție de învățământ superior sau de cercetare.

5.3. Cel puțin un membru al echipei trebuie să fie angajatul Universității „Apollonia” din Iași.

 1. Structura echipei de cercetare

Structura echipei este următoarea:

 • Un director de proiect;
 • Un număr de 3-7 membri: cadre didactice, cercetatori, studenți.

 

 1. Cheltuieli eligibile

Cheltuieli de logistică necesare pentru finalizarea cercetătorilor – consumabile de laborator, cheltuieli materiale, echipamente etc.;

Subcontractarea unor lucrări aferente grantului nu este considerată cheltuială eligibilă.

 

 1. Criteriul minim de performanță

 Criteriul minim de performanță este reprezentat de 1 articol publicat în reviste cotate ISI sau echivalent (1 articol ISI – 2 articole BDI).

 

 1. Structura cererii de finanțare

Modelul pentru cererea de finanțare se regăsește în Anexa 1.

DOWNLOAD ANEXA 1 – CERERE DE FINANTARE PROIECTE INTERNE DE CERCETARE 2016-2017

 

/ Avizier Virtual, Featured

Share the Post