Sesiunea Ştiinţifică Anuală – Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Hăulică