Prof. univ. dr. Vasile Burlui – Preşedinte fondator


Universitatea Apollonia din Iaşi are un sistem de conducere coerent, transparent si integrat în scopul de a realiza o administratie eficace si eficienta, corespunzatoare unui management performant.

Fundaţia “Sf. Apollonia”, în calitate de fondator al Universităţii “Apollonia” din Iasi are îndatorirea şi dreptul de a sprijini universitatea sub toate aspectele coordonării în domeniul didactic, al cercetării, financiar-contabil, al strategiei de dezvoltare, etc.

Pentru a pune în practică aceste drepturi şi obligaţii şi având drept fundament proprietatea privată, Preşedintele Fundaţiei “Sf. Apollonia” in calitatea de Presedinte Fondator al Universitatii este Preşedintele Universităţii “Apollonia” din Iaşi.

În anumite situaţii când Preşedintele Universităţii este indisponibil, Fundaţia fondatoare poate numi o alta personalitate care va îndeplini atribuţiile Preşedintelui Universităţii.

Bine aţi venit în Universitatea „Apollonia” din Iaşi!

Dar mai înainte de toate, bine aţi venit în Iaşi!

Un oraş mirific cu un trecut plin de istorie şi fapte de cultură cu răsunet naţional şi nu numai, şi un prezent demn de tradiţiile, pe care se sprijină.

Considerat de unii drept „Florenţa României”, Iaşiul este oraşul optim pentru studii universitare.

Iaşiul este în acelaşi timp un oraş al tinereţii şi al studenţiei fapt ce se evidenţiază imediat fie că eşti pe stradă, în sala de concerte a Filarmonicii, la Teatrul Naţional sau în sălile de lectură ale bibliotecilor, dar şi în sălile de internet, disco sau oriunde te-ai afla.

Iar, dacă ai ales „Apollonia”, ai ales bine ! O universitate tânără, care la cei douazeci de ani ai săi îşi construieşte propria tradiţie.

Universitatea „Apollonia” din Iaşi s-a remarcat printr-o curriculă flexibilă cu vădite accente de modernitate, fiind prioritară în introducerea de discipline noi sau în modul de organizare a procesului didactic.

Corpul profesoral posedă un înalt nivel de competenţă, iar conducerea universităţii are permanent în vedere stimularea creşterii pregătirii profesionale.

Studenţii reprezintă o importantă componentă a comunităţii academice. Reprezentaţi în consilii profesorale şi în senat, ei ocupă funcţii de prodecan, respectiv de prorector cu probleme studenţeşti, participând direct la actul de conducere.

Adăugaţi la cele de mai sus o bună dotare, o bibliotecă bine organizată, un institut de cercetări, editură, etc., şi aveţi toate motivele să vă adresaţi secretariatului cu o cerere de înscriere.

Dacă doriţi să deveniţi cetaţeni europeni veritabili, cu un larg orizont profesional şi cultural, bine informaţi în domeniile conexe profesiunii, cu o diplomă care oferă libertatea de a ocupa locuri de muncă în orice ţară a Uniunii Europene, atunci bun venit la Universitatea „Apollonia” din Iaşi !

Prof. univ. dr. Vasile BURLUI, Preşedintele Universităţii „Apollonia” din Iaşi