Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera

Obiective CCOC

  • Consilierea studenților în vederea adaptării academice
  • Direcţii de consiliere şi orientare pentru carieră:

– Probleme de adaptare a studenţilor în mediul academic;
– Probleme interpersonale şi de relaţionare;
– Anxietatea de performanţă, intelectuală, socio-profesională şi de relaţie;
– Suport psihologic şi orientare pentru carieră pentru studenţi.

 

  • Domenii de intervenţie:

– Intervenţii specializate in situaţii de criză (eşec academic, suprasolicitare intelectuală sau emoţională.);
– Integrarea socio-culturală a studenţilor străini în viaţa comunităţii;
– Consiliere, suport psihologic pentru alegerea specialităţilor medicale în cazul studenţilor înscrişi la Facultatea de Medicină Dentară;
– Consilierea şi determinarea unui comportament asertiv prin identificarea unor parcursuri de formare şi a procedurilor de validare a achiziţiilor dobândite;
– Antrenament asertiv în vederea clarificarii opţiunilor pentru specialitatea medicală şi depăşirea stresului specific examenelor curente în general şi a examenului
de rezidenţiat în special.

  • Dotarea CCOC cu baterii de teste psihologice şi aparatură performantă oferă posibilitatea atingerii dezideratelor pentru care a fost creat:

– Tester de Dexteritate Manuală
– Tremormetru
– Sistem informatic de evaluare psihoaptitudinală
– Simulatoare Dentare Moog

  • EVALUARE:

– Domenii de interes profesional
– Existenţa abilităţilor care converg cu interesele
1. Cognitive: calităţile atenţiei, inteligenţa verbală, inteligenţa nonverbală, calităţile memoriei, orientarea spaţială, intuiţia tehnică.
2. De personalitate
3. Psihomotorii

 

Coordonator Centru de Consiliere şi Orientare în Carieră:
Psiholog Ilinca Manoliu
– Psihologie Clinică şi Expertiză Psihologică Judiciară
– Psihologie Organizaţională şi Psihologia Muncii
– Psihoterapie Integrativă
– Membru ACROM- Asociaţia Consilierilor Români
– Coordonator CCOC Univ. „Apollonia” din Iaşi

Membri permanenţi în Comisia de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC)
Coordonator CCOC – Psiholog: Ilinca Manoliu
Psiholog: Maria Roman
Lect. Univ. Dr. Irina Petrucă
Lect. Univ. Dr. Gheorghiu Alexandra Violeta         
Secretar – Carmen Liliana Cidu

Pentru informaţii suplimentare utilizaţi secţiunea: Contact

Adresa: Str. Aurel Vlaicu, nr. 84
Adresa email: ccoc@univapollonia.ro

FLYER CCOC