Comisia de Cercetare

Coordonatori:

Prof. Univ. Dr. Popa Marcel

Șef Lucr. Dr. Laura Romila