Calendarul privind desfășurarea alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere ale Universității Apollonia din Iași, pentru mandatul 2023-2027

Nr. crt. Activități Termen
1.       Aprobarea calendarului alegerilor

29.06.2023

 

 

  Desemnarea Comisiei Electorale a UAI și a Comisiilor electorale la nivelul fiecărei facultăți
2.       Desfășurarea alegerilor la nivelul departamentelor (pe fiecare facultate)

10.07.2023-20.07.2023

  Depunerea candidaturilor pentru funcția de Director de Departament și pentru Consiliul Departamentului

10.07.2023-12.07.2023

Publicarea listelor electorale, precum și a listelor cuprinzând candidații

13.07.2023

Alegerea directorilor de departament și a membrilor Consiliului Departamentului

17.07.2023

Depunerea eventualelor contestații

18.07.2023

Soluționarea eventualelor contestații

19.07.2023

Validarea de către Consiliul Facultății în funcție a rezultatelor alegerilor directorilor de departament și a membrilor în Consiliul Departamentului, la propunerea Comisiilor electorale ale celor două facultăți

21.07.2023

 

 

3.       Desfășurarea alegerilor pentru Consiliul Facultății și Senat

10.07.2023-20.07.2023

  Depunerea candidaturilor pentru Consiliul Facultății și Senatul UAI

10.07.2023-12.07.2023

Publicarea listelor electorale, precum și a listelor cuprinzând candidații

13.07.2023

Alegerea membrilor în Consiliul Facultății și a membrilor în Senatul UAI

17.07.2023

Depunerea eventualelor contestații

18.07.2023

Soluționarea eventualelor contestații

19.07.2023

Validarea de către Senatul UAI în funcție a rezultatelor alegerilor membrilor în Consiliul Facultății și a membrilor în Senatul UAI, la propunerea Comisiei Electorale a UAI

24.07.2023

 

 

4. Desfășurarea alegerilor la nivelul Senatului UAI nou ales

25.07.2023-27.07.2023

  Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de președinte și secretar ai Senatului UAI

25.07.2023-26.07.2023

Se întrunește noul Senat, care își alege președintele și secretarul

27.07.2023