Cuvântul Decanului

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării prin programele de studii universitare de licenta  si  de masterat pregăteşte absolvenţi cu calificare superioară în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi mass-media si  se distinge prin promovarea interdisciplinaritatii si dialogului .

Facultatea de Comunicare și Relații Publice încurajează și susține excelența academică în domeniul comunicării și al relațiilor publice, atât prin programele de studii, cât și prin cercetarea în aceste domenii.

Preocuparea de bază a echipei manageriale este  axată pe creşterea calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică, prin încadrarea acestora în circuitul academic naţional şi european.

Studenţii noştri se pot bucura pe parcursul anilor de studiu de condiţii adecvate formării lor profesionale, de un mediu academic stimulator, de un curriculum universitar flexibil şi adaptat cerinţelor europene.
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării vizează asigurarea şi creşterea competenţelor esenţiale necesare viitorilor săi absolvenţi, referitoare la cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile ce sunt necesare dezvoltării lor personale şi profesionale, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.
Pregătirea practică atat a studentilor cat si a masteranzilor se desfasoara în departamentele Platformei de Instruire Practică (Apollonia TV, Radio Apollonia, Revista studenţească Nova Apollonia, Agenţia de ştiri Info Apollonia, Biroul de analiză şi dignoză organizatională, Biroul de promovare şi publicitate, Biroul de Relaţii Publice şi Editura Universităţii Apollonia, Laboratorul multimedia şi informatizare) si in unele institutii publice si private partenere.

Prin stăruinţă şi receptivitate, studenţii noştri au şansa de a deveni adevăraţi profesionişti în domeniul  relaţiilor publice, comunicării şi mass-media.

 

Decan

Prof. Univ. Dr. Dumitru Mirel Popa