DESPRE ASA

La iniţiativa unui grup de studenţi ai Universităţii Apollonia s-a înfiinţat ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA APOLLONIA, asociaţie a cărui scop este reprezentarea intereselor studenţilor din cadrul acestei instituţii de învăţământ.

În data de 4.11.2009 această dorinţă s-a materializat odată cu adunarea generală a reprezentanţilor studenţilor din Universitatea Apollonia al cărui scop a fost alegerea consiliului director al asociaţiei.

Organele administrative ale A.S.A. sunt:

  1. ADUNAREA GENERALĂ
  2. CONSILIUL DIRECTOR – conduce permanent A.S.A. fiind alcătuit din Preşedinte, doi Vicepreşedinti, Secretar şi Trezorier.

 

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Apollonia este o grupare nonguvernamentală, democratică, pacifistă, umanistă, fără caracter public, non-profit, cu scop lucrativ, având următoarele obiective:

– Promovarea de studii şi cercetări în domeniul medical si al comunicării

– Organizarea de studii şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

– Informarea studenţilor şi a tinerilor medici prin procurarea de materiale ştiinţifice, editarea şi facilitarea accesului asupra unor studii şi lucrări ştiinţifice în domeniul medicinei;

– Promovarea unor programe adecvate privind pregătirea specialiştilor în domeniul medical, relaţiilor publice şi jurnalism;

– Procurarea de fonduri pentru editarea unor publicaţii , pentru organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi pentru participarea la manifestări ştiinţifice medicale şi de comunicare;

– Stabilirea de relaţii de colaborare cu asociaţii similare din alte ţări, cât şi cu alte asociaţii şi organizaţii  din ţară şi străinătate în privinţa cercetării ştiinţifice;

– Crearea unui sistem de liberă comunicare şi circulaţie a informaţiilor profesionale prin angajarea în teme şi programe de cercetare fundamentală şi clinice prin schimburi de experienţă, de perfecţionare (lucrări ştiinţifice, rapoarte, publicaţii, internet);

– Valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin publicarea unei reviste a Asociaţiei Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici şi a altor materiale tipărite din domeniul medical;

– Perfecţionarea continuă în domeniul pregătirii profesionale a studenţilor jurnalişti  şi a tinerilor medici.

Asociaţia îşi propune să acţioneze în proiecte publice orientate în special pe tineret, sănătate, educaţie şi cercetare, cooperare internaţională, probleme de mediu, turism ecologic, etc.