Telefon:0232210310

Home Page


Turul virtual al Universității APOLLONIA din Iași

Prezentare Universitatea Apollonia din Iasi

De ce la Iași?


Universitatea „Apollonia” din Iași, prin valorile științifice, culturale, spirituale, pe care le practică nu-și putea găsi loc mai nimerit decât în bătrânul, și totuși mereu tânărul „Târg al Ieșilor”. | Citește mai mult

De ce Universitatea Apollonia din Iași?


Universitatea Apollonia este una nouă în spirit şi cunoaştere, creată în mediul deschis, european, democratic de după anul 1989. | Citește mai mult

Istoricul universității


Istoricul unei instituţii, ca şi vieţile oamenilor, îşi are meandrele sale, cu suişuri şi coborâşuri, cu ezitări, acţiuni sigure şi bine motivate, cu momente de succes entuziast sau de disperare | Citește mai mult

IMG_7126-800x484

Prof. univ. dr. Vasile BURLUI, Preşedintele Universităţii “Apollonia” din Iaşi

Bine aţi venit în Universitatea „Apollonia” din Iaşi!


Dar mai înainte de toate, bine aţi venit în Iaşi ! Un oraş mirific cu un trecut plin de istorie şi fapte de cultură cu răsunet naţional şi nu numai, şi un prezent demn de tradiţiile, pe care se sprijină.
Considerat de unii drept “Florenţa României”, Iaşiul este oraşul optim pentru studii universitare.

Iaşiul este în acelaşi timp un oraş al tinereţii şi al studenţiei fapt ce se evidenţiază imediat fie că eşti pe stradă, în sala de concerte a Filarmonicii, la Teatrul Naţional sau în sălile de lectură ale bibliotecilor, dar şi în sălile de internet, disco sau oriunde te-ai afla.

Ai ales „Apollonia”, ai ales bine ! O universitate tânără, care la cei douazeci de ani ai săi îşi construieşte propria tradiţie. Universitatea Apollonia din Iaşi se remarcă printr‑o curriculă flexibilă cu accente de modernitate, atât prin introducerea de noi discipline, cât şi prin modul de organizare a procesului didactic. | Citește mai mult

stadoleanu

Prof. univ. dr. Carmen STADOLEANU, Rectorul Universităţii “Apollonia” din Iaşi

Universitatea „Apollonia” din Iaşi reprezintă o opţiune educaţională academică temeinică ce oferă, de 20 de ani, tinerilor studioşi din ţară, din Uniunea Europeană şi din afara acesteia, alături de celelalte instituţii prestigioase, componente ale sistemului naţional de invătământ superior acreditat, un bogat program de studii, de cercetare, de perfecţionare la nivelele de învăţământ de licenţă şi master şi reprezintă garanţia obţinerii unei diplome, ce dă posibilitatea unei vieţi profesionale competente, în specialitatea absolvită, atât în ţară cât şi în străinătate.
Absolvenţii noştri sunt cunoscuţi ca buni profesionişti în numeroase localităţi de la noi şi în foarte multe ţări ale lumii.
Universitatea noastră pregăteşte medici dentişti, specilişti în tehnică dentară, jurnalişti şi specialişti în ştiinţe ale comuncării, venind în întâmpinarea cerinţelor pieţei muncii şi a opţiunilor principalilor noştri parteneri, studenţii.
Instruirea şi educaţia primite în timpul studenţiei, prin formare şi perfecţionare continuă, beneficiind de programe flexibile, în învăţământ modular, permit absolvenţilor noştri să se situeze între cei cu şanse reale pe piaţa forţei de muncă… | Citește mai mult

Facultatea de Medicină Dentară


Facultatea de Medicina Dentara din Universitatea „Apollonia” se identifica prin respect pentru studenti, calitate si mobilitate a corpului didactic, cultura calitatii si cultul valorii, performantei si competentei, cu abordari moderne, în conformitate cu necesitatile reale ale studentilor si adaptate cerintelor pietii europene a muncii.| Citește mai mult

Facultatea de Științe ale Comunicării


Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării pregăteşte absolvenţi cu calificare superioară în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi mass-media, asumându-și misiunea de pregătire şi formare, prin oferirea unei platforme comune pentru studiul de profunzime în ştiinţele comunicării.| Citește mai mult

Happy University Girl

Universitatea „Apollonia” din Iași, acreditată prin Legea nr.481 din 12 iulie 2002, deschide perioada de înscriere pentru examenul de admitere pentru anul universitar 2014 – 2015, după cum urmează:

ADMITERE – Facultatea de Medicină Dentară


1. FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ cu patru specializări:
a. Medicină dentară, durata de studii – 6 ani ( 360 credite ECTS) – 60 locuri;
b. Tehnică dentară, durata de studii – 3 ani ( 180 credite ECTS) – 25 locuri;
c. Balneofiziokinetoterpie, durata de studii – 3 ani ( 180 credite ECTS) – 40 locuri;
d. Asistent medical generalist, durata de studii – 4 ani ( 240 credite ECTS) – 40 locuri.

ADMITERE – Facultatea de Științe ale Comunicării


2. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII cu două specializări:
a. Comunicare și relații publice, durata de studii – 3 ani ( 180 credite ECTS) – 25 locuri;
b. Jurnalism, durata de studii – 3 ani ( 180 credite ECTS) – 25 locuri.

1 (5)

Centrul de performanță în formarea profesională continuă


Misiunea CPFPC: coordonarea activităților de învățământ continuu organizate în cadrul Universității Apollonia din Iași în colaborare cu facultățile universitatii, dar si cu alte instituții furnizoare de educație permanentă din țară și din străinătate, în vederea furnizării de programe de instruire valoroase atât din punct de vedere științific, cât si metodologic.

Cursuri autorizate ANC


logo ILMA

Institutul de Limbi Moderne “Apollonia”


Despre ILMA: Înfiinţat în 2012, Institutul de Limbi Moderne ,,Apollonia” (ILMA) funcţionează în cadrul Universităţii “Apollonia” din Iaşi în conformitate cu ordinele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, reglementările interne ale Universităţii “Apollonia” din Iaşi şi standardele lingvistice ale Uniunii Europene. | Citește mai mult


Despre ILMA: Institutul de Limbi Moderne Apollonia (ILMA) a fost înfiinţat la data de 27 – 04 – 2012 ca o structură integrată în Universitatea Apollonia din Iaşi cu sediul în strada Păcurari, Nr.11. ILMA îşi desfăşoară activitatea sub umbrela juridică, administrativă şi economico-financiară a Universităţii Apollonia din Iaşi. | Citește mai mult