FACULTATEA DE MEDICINĂ – PREZENTARE GENERALĂ

Misiunea şi obiectivele Facultăţii de Medicină a Universităţii „Apollonia” din Iaşi

Misiunea Facultăţii de Medicină este realizată în scopul împlinirii misiunii Universităţii, prevăzută în Capitolul 1.2. Art. 7 din Carta Universităţii “Apollonia” din Iaşi, dezvoltând componentele specifice domeniului de expertiză medical.

  1. Misiunea asumată a Facultăţii de Medicină este de a dezvolta un învăţământ superior în domeniul sănătate eficient, aplicat, combinând în mod echilibrat teoria cu practica în scopul educării unui student ce va deveni un bun specialist în domeniul medicinei dentare, tehnicii dentare, asistenţei medicale şi balneofiziokinetoterapiei, integrat pe piaţa europeană a muncii; de a dezvolta prin cercetare cunoaşterea în domeniul medical şi de a dezvolta proiecte specifiec la nivel regional, naţional şi internaţional.
  2. Obiective:

Educaţie:

  1. Promovarea unui învăţământ centrat pe student, orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, volitive şi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi aplicative, competenţe specifice şi transversale de utilitate direct, în profesie (Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Asistentă Medicală Generală şi Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare) în societate, capabil de autoanaliză şi creativitate.
  2. Promovarea principiilor educaţiei interdisciplinare, permanente şi sprijinirea formării continue şi pregătirii individuale, prin menţinerea capacităţii intelectuale şi fizice de lucru şi a relaţiei optime cu echipa medicală şi pacientul, cu scopul adaptării la cerinţele pieţei muncii şi dinamica tehnologică şi ştiinţifică.

Cercetarea ştiinţifică:

  1. Generarea de noi cunoştinţe, răspunzând la nevoiele actuale ale societăţii în domeniile medicinei dentare, tehnicii dentare, asistenţei medicale generale şi balneofiziokinetoterapiei şi domenii interdisciplinare, prin cercetare ştiinţifică şi transferul către societate, prin formare iniţială şi continuă la nivel universitar şi implementare de noi tehnici şi tehnologii.

Relaţia cu societatea

  1. Cooperarea cu mediul social local şi naţional în vederea diseminării de cunoştinţe, iniţierii de acţiuni specific rolului activ pe care trebuie să-l aibă o Facultate cu profil medical în asociaţiile profesionale locale şi naţionale (Colegiul Medicilor Dentişti din România, Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, Ordinul Asistenţilor medicali generalisti, Moaşelor si asistenţilor medicali din România, Ordinul Fiziokinetoterapeuţilor din România).
  2. Inserţia comunitară în scopul sprijinirii grupurilor defavorizate prin acordarea de asistenţă medicală gratuită.
  3. Promovarea şi dezvoltarea cooperării interuniversitare cu Facultăţi sau Departamente de Medicină sau profile conexe din ţară şi din străinătate în scopul realizării unui sistem educaţional şi de cercetare integrat dinamic, interactiv, deschis schimburilor de know- knoe, integrativ într-o societate multiculturală.

Dezvoltare culturală

  1. Lărgirea orizontului viitorului specialist în domeniul medical prin participarea la manifestări extracurriculare culturale ce promovează valorile umaniste şi sprijină eforturile de exprimare culturală şi socială.