INVITATIE PARTENERIAT PROIECT POCU – DIASPORA

INVITATIE PARTENERIAT PROIECT POCU – DIASPORA

 

header

Universitatea APOLONIA intentionează să depună în calitate de solicitant un proiect finanțat prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 : Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul  tematic  8:  Promovarea  unor  locuri  de  muncă  durabile  și  de  calitate  și  sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8. i ii : Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

In cadrul proiectului sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană.

Activitățile specifice în cadrul proiectului vor fi structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare, etape obligatorii. Schema de antreprenoriat va cuprinde urmatoarele etape cadru de implementare: Etapa I – Formare antreprenorială, Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE, Etapa  a  III-a  –  Program  de  monitorizare  a  funcționării  și  dezvoltării  afacerilor finanțate.

În cadrul proiectului, grupul tinta de minim va fi de minim 76 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 –intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;

-își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;

-au vârsta de minimum 18 ani

-poseda cetatenia romana

-fac dovada domiciliului in strainatate pana  la momentul încrierii în grupul țintă.

Vă rugăm pe aceasta cale, să vă exprimați disponibilitatea de a participa alături de noi, în calitate de partener, în cadrul proiectului mai sus menționat.

Pentru a fi eligibil, un partener trebuie sa se incadreze in una din categoriile:

  • furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
  • organizaţii sindicale şi patronate;
  • membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
  • autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
  • asociaţii profesionale;
  • camere de comerţ şi industrie;
  • ONG-uri;
  • universități;
  • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţii/ agenţii/ organizaţii subordonate/ coordonate de acesta;
  • parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Deasemeni organizatiilecare doresc sa participle la parteneriat trebuie sa aiba o activitate relevant pentru proiect, de minim 1 an, participarea ca partener sau solicitant in proiecte cu finantare publica este un avantaj, si trebuie sa nu fie in situatie de insolventa sau sa aiba datorii catre bugetul local sau bugetul de stat. Conditiile de eligibilitate pot fi regasite in ghidul solicitantului POCU, conditii specifoce si generale pe sitel Ministerului Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro.

Vă stăm la dispoziție cu detalii suplimentare referitoare la proiectul propus, la datele de contact de mai sus.

In speranța unui raspuns favorabil, vă asiguram de intreaga noastra colaborare și considerație.

footer

Adresa invitatie parteneriat POCU Diaspora Start-up PDF

/ Avizier Virtual, Featured

Share the Post