Laborator de discipline funcţionale: Fiziologie, Fiziopatologie Farmacologie, Biochimie, Microbiologie