Mobilitati Personal

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene care se adreseaza domeniilor educatie, formare, tineret si sport, pentru perioada 2014-2020, avand ca principale caracteristici: recunoasterea si validarea competentelor si calificarilor; diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele si instrumentele mediatice create in cadrul programului; dimensiunea internationala (cooperarea cu tarile partenere in domeniul invatamantului superior); multilingvismul; echitate si incluziune; protectia si siguranta participantilor.

  • Mobilitățile se bazează pe acorduri bilaterale între instituţii participante la Programul Erasmus+ care deţin o Cartă Erasmus pentru învățământ superior.
  • Mobilitatea Erasmus de predare permite cadrelor didactice din institutiile de invatamant superior sa predea la o institutie de invatamant superior partenera din strainatate si se
    bazeaza pe acordurile inter-institutionale incheiate. Prin aceste mobilitati se urmareste imbunatatirea si dezvoltarea curriculei programelor de studii prin promovarea schimbului de experienta in domeniul metodelor de predare dar si sa permita studentilor care nu au posibilitatea de a participa la mobilitati sa beneficieze de cunostintele si expertiza cadrelor didactice.
  • Mobilitatea Erasmus de formare sprijina dezvoltarea profesionala a personalului didactic si nedidactic sub forma unor evenimente de formare in strainatate (cu exceptia conferintelor) si a unor perioade de observare directa la locul de munca/formare intr-o institutie de invatamant superior partenera sau intr-o alta organizatie relevanta din strainatate. Acest tip de mobilitate va permite dobandirea unor noi cunostinte din experienta si buna practica a unor institutii partenere precum si a unor abilitati practice relevante pentru functia actuala sau pentru dezvoltarea profesionala.
  • Mobilitatile pot avea o durată cuprinsă între 4 zile şi 2 luni, excluzand timpul de calatorie.
  • Personalul universitar participant la actiuni de mobilitate va primi un grant Erasmus+, ca o contributie forfetara la costurile de transport de la locul de origine la locul de desfasurare a activitatii si retur, si un sprijin individual forfetar pentru costuri legate direct de subzistenta in timpul activitatii.
  • Cadrelor care efectueaza deplasari in strainatate in interes de serviciu (formare profesionala, activitati stiintifice, schimburi de experienta, etc…) li se rezerva postul didactic, pentru perioada respectiva, aceasta considerandu-se vechime si li se asigura salariul potrivit reglementarilor in vigoare, pe toata durata deplasarii.
  • Este interzisa dubla finantare.

ANEXA 7.7.89. POB 63 Procedura privind organizare si desfasurare mobilitati Erasmus_cadre didactice
model cerere cadre
Anunt selectie suplimentara staff program ERASMUS 2020
Anunt selectie staff program ERASMUS 2022
Anunt selectie Erasmus an univ 2023-2024

Selectie cadre didactice si studenti Mobilitati Erasmus BIP 2023_2024

Departament Relaţii Internaţionale. Biroul Erasmus +
Universitatea „Apollonia” din Iaşi