Solidari cu Apollonia – petiţie online

Semnează şi distribuie PETIŢIA mai departe!

Solidari cu Apollonia

Petiţia Universităţii ”Apollonia” din Iaşi privind contestarea propunerii ARACIS privind calificativul de ”neîncredere” dat universităţii, cât şi a propunerii privind lichidarea programului de studiu Medicină Dentară

Comunitatea academică a luat act cu stupefacţie de calificativele propuse pentru Universitatea „Apollonia” din Iaşi, după cum urmează:
- Lipsă de încredere – Instituţional
- Neîncredere – propunere de intrare în lichidare, Programul de studiu Medicină Dentară, Facultatea de Medicină Dentară
- Încredere limitată – Acreditare – Programul de studiu Comunicare şi relaţii publice, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
- Încredere limitată – Acreditare - Programul de studiu Jurnalism, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării.

Deşi în universitate s-au realizat schimbări susbstanţiale şi îmbunătăţiri fundamentale, atât în planul dezvoltării patrimoniale, cât şi în ce priveşte gestiunea actelor de studii, dezvoltarea resursei umane, modernizarea actului didactic, managementului calităţii, schimbările nu au fost reţinute de către comisiile care ne-au vizitat, ba mai mult, se fac mereu referiri la un trecut pentru care am fost taxaţi cu prilejul altor vizite.

Universitatea „Apollonia” din Iaşi, încă din anul 2009, a fost preocupată, sub coordonarea directă a noii conduceri, de respectarea legalităţii şi de intrarea pe un făgaş normal, prin:
• Încercarea de recuperare a arhivei şi patrimoniului; Verificarea dosarelor de încadrare a personalului didactic şi auxiliar; Verificarea şi gestionarea actelor de studii; Redactarea Cartei şi a regulamentelor în acord cu legislaţia în vigoare şi OM de monitorizare a Universităţii „Apollonia” din Iaşi;Alegerea structurilor de conducere, începând de la catedră până la Senat şi Rector; Revizuirea curriculelor, competenţelor teoretice şi practice, organizarea formaţiunilor de studii şi a procesului didactic de la admitere până la licenţă; Asigurarea spaţiilor şi dotărilor necesare.

A fost un proces îndelungat şi laborios de intrare în normalitate, pe parcursul căruia am fost monitorizaţi de Minister şi ARACIS, cu consecinţe care s-au perpetuat în conştiinţa celor care ne-au monitorizat, chiar dacă cele mai multe probleme au fost deja corectate.

În acest timp în universitate s-a dezvoltat o adevărată cultură a calităţii şi în cadrul acestor eforturi s-au creat structuri academice capabile să sesizeze şi să corecteze eventualele abateri de la norme.

În aceste conditii, în urma vizitei Corpului de Control al Ministrului Educatiei din 2013, conducerea
1. Reorganizarea secretariatului prin angajarea de personal suplimentar;
2. Înfiinţarea Comisiei CRID;
3. Realizarea unei convenţii de colaborare cu Arhivele Statului, Filiala Iaşi, având drept scop instruirea întregului personal în legătură cu generarea documentelor, înregistrarea şi arhivarea lor, precum şi constituirea nomenclatorului arhivistic, etc.
4. Instruirea personalului din secretariat în legătură cu gestiunea documentelor de studii în concordanţă cu legislaţia referitoare la acest aspect;
5. Participarea întregului personal din secretariat la cursul ”Abilităţi de management pentru secretare, Asistenţi administrativi şi Personal de asistenţă” (1.10.2013- Bucureşti);
6. Realizarea condiţiilor materiale pentru asigurarea normală a fluxului de informaţii şi documente de la generare până la arhivare (calculatoare, softuri, imprimante, registre etc.,)
7. Reactualizarea dosarelor de şcolarizare ale studenţilor, a documentelor privind gestionarea actelor de studii, a parcursului şcolar de la admitere la licenţă, conform legislaţiei în vigoare şi a documentelor aflate în arhivă.

Din nefericire, Comisiile ARACIS care ne-au vizitat ulterior, atunci când ne analizau activitatea, se refereau din nou la perioada de dinainte de 2013, eludând faptul că, între timp, în universitate s-au produs schimbări radicale. Aceste schimbări au fost extinse la nivelul asigurării bazei materiale care s-a îmbunătăţit în mod net, acoperind în totalitate standardele ARACIS, iar, în unele cazuri, realizând chiar dotări de excepţie.

Întreaga comunitate academică este surprinsă şi îşi manifestă nedumerirea faţă de modalitatea în care aceste eforturi şi realizări sunt apreciate. În scrisoarea trimisă nouă de către Comisia ARACIS şi-au făcut loc aprecieri nemeritate, chiar jignitoare. Comunitatea academică din UAI este vădit îngrijorată cu privire la rezultatele raportului ARACIS, deşi în UAI au avut loc schimbări evidente care, cu rea credinţă, nu sunt remarcate de comisia ARACIS.

După opinia noastră, deşi conducerea ARACIS s-a schimbat, structurile operaţionale practică în continuare un stil poliţienesc, de multe ori subiectiv, discreţionar şi nicidecum colegial. În urma unor asemenea vizite cu siguranţă că ARACIS nu dispune de date reale în ceea ce priveşte situaţia unor instituţii de învăţământ, date care în mod evident sunt alături de realitate. Aşa se face că în ţară, dar şi în acelaşi centru universitar coexistă „unităţi luate în vizor” pentru care rapoartele sunt totalmente negative, precum şi instituţii de învăţământ superior în care situaţiile flagrante sunt acoperite cu „bunăvoinţă colegială”. Putem aduce şi în acest sens argumente.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să susţineţi petiţia noastră şi să vă alăturaţi nouă, prin semnătură asumată, în acest proces de punere în normalitate şi valoare a unor adevăruri pe care organismele de control ale statului se fac că nu le văd în ceea ce priveşte instituţia noastră. De câţiva ani organisme legale din România au început, în spirit neloial şi încălcând nu doar drepturile constituţionale, ci şi pe cele fundamentale ale omului, un proces de ”epurare”, lichidare în stil mafiot, a instituţiilor şcolare universitare private, încercându-se astfel a garanta acoperirea cifrei de şcolarizare pentru instituţiiile de stat, ocolite de tinerii care doresc să facă performanţă în şcoli dotate la standarde europene.

Astăzi e luată în vizor Universitatea ”Apollonia” din Iaşi, mâine poate fi o altă universitate, poate aceea la care chiar eşti tu student, cadru didactic sau şcoala la care învaţă copiii tăi. Alături de APOLLONIA prin această petiţie suntem alături de o Românie a educaţiei normale, una care respectă valorile naţionale, pe cele comunitare, una în care susţinerea colegială şi concurenţa pentru performanţă este literă etică.

Întreaga comunitate academică a Universităţii „Apollonia” din Iaşi vă mulţumeşte pentru sprijin şi încredere.

[signature]

386 signatures

Distribuie această petiţie prietenilor tăi:

   

PETIŢIE ONLINE – “SOLIDAR CU APOLLONIA”

Petiția Universității ”Apollonia” din Iași privind contestarea propunerii ARACIS privind calificativul de ”neîncredere” dat universității, cât și a propunerii privind lichidarea programului de studiu Medicină Dentară

Comunitatea academică a luat act cu stupefacție de calificativele propuse pentru Universitatea „Apollonia” din Iași, după cum urmează:

 • Lipsă de încredere – Instituțional
 • Neîncredere – propunere de intrare în lichidare, Programul de studiu Medicină Dentară, Facultatea de Medicină Dentară
 • Încredere limitată – Acreditare – Programul de studiu Comunicare şi relaţii publice, Facultatea de Științe ale Comunicării
 • Încredere limitată – Acreditare – Programul de studiu Jurnalism, Facultatea de Științe ale Comunicării.

Deși în universitate s-au realizat schimbări susbstanțiale și îmbunătățiri fundamentale, atât în planul dezvoltării patrimoniale, cât și în ce privește gestiunea actelor de studii, dezvoltarea resursei umane, modernizarea actului didactic, managementului calității, schimbările nu au fost reținute de către comisiile care ne-au vizitat, ba mai mult, se fac mereu referiri la un trecut pentru care am fost taxați cu prilejul altor vizite.

Universitatea „Apollonia” din Iaşi, încă din anul 2009, a fost preocupată, sub coordonarea directă a noii  conduceri, de respectarea legalității și de intrarea pe un făgaș normal, prin:

 • Încercarea de recuperare a arhivei și patrimoniului;
 • Verificarea dosarelor de încadrare a personalului didactic și auxiliar;
 • Verificarea și gestionarea actelor de studii; Redactarea Cartei și a regulamentelor în acord cu legislația în vigoare și OM de monitorizare a Universității „Apollonia” din Iaşi;
 • Alegerea structurilor de conducere, începând de la catedră până la Senat și Rector;
 • Revizuirea curriculelor, competențelor teoretice și practice, organizarea formațiunilor de studii și a procesului didactic de la admitere până la licență;
 • Asigurarea spațiilor și dotărilor necesare.

A fost un proces îndelungat și laborios de intrare în normalitate, pe parcursul căruia am fost monitorizați de Minister și ARACIS, cu consecințe care s-au perpetuat în conștiința celor care ne-au monitorizat, chiar dacă cele mai multe probleme au fost deja corectate.

În acest timp în universitate s-a dezvoltat o adevărată cultură a calității și în cadrul acestor eforturi s-au creat structuri academice capabile să sesizeze și să corecteze eventualele abateri de la norme.

În aceste condiţii, în urma vizitei Corpului de Control al Ministrului Educatiei din 2013, conducerea universității, prin structurile sale abilitate, a luat următoarele măsuri:

 1. Reorganizarea secretariatului prin angajarea de personal suplimentar;
 2. Înființarea Comisiei CRID;
 3. Realizarea unei convenții de colaborare cu Arhivele Statului, Filiala Iași, având drept scop instruirea întregului personal în legătură cu generarea documentelor, înregistrarea și arhivarea lor, precum și constituirea nomenclatorului arhivistic, etc.
 4. Instruirea personalului din secretariat în legătură cu gestiunea documentelor de studii în concordanță cu legislația referitoare la acest aspect;
 5. Participarea întregului personal din secretariat la cursul Abilități de management pentru secretare, Asistenți administrativi și Personal de asistență (1.10.2013- București);
 6. Realizarea condițiilor materiale pentru asigurarea normală a fluxului de informații și documente de la generare până la arhivare (calculatoare, softuri, imprimante, registre etc.,)
 7. Reactualizarea dosarelor de școlarizare ale studenților, a documentelor privind gestionarea actelor de studii, a parcursului școlar de la admitere la licență, conform legislației în vigoare și a documentelor aflate în arhivă.

Din nefericire, Comisiile ARACIS care ne-au vizitat ulterior, atunci când ne analizau activitatea, se refereau din nou la perioada de dinainte de 2013, eludând faptul că, între timp, în universitate s-au produs schimbări radicale. Aceste schimbări au fost extinse la nivelul asigurării bazei materiale care s-a îmbunătățit în mod net, acoperind în totalitate standardele ARACIS, iar, în unele cazuri, realizând chiar dotări de excepție.

Întreaga comunitate academică este surprinsă și își manifestă nedumerirea față de modalitatea în care aceste eforturi și realizări sunt apreciate. În scrisoarea trimisă nouă de către Comisia ARACIS și-au făcut loc aprecieri nemeritate, chiar jignitoare. Comunitatea academică din UAI este vădit îngrijorată cu privire la rezultatele raportului ARACIS, deși în UAI au avut loc schimbări evidente care, cu rea credință, nu sunt remarcate de comisia ARACIS.

După opinia noastră, deși conducerea ARACIS s-a schimbat, structurile operaționale practică în continuare un stil polițienesc, de multe ori subiectiv, discreționar și nicidecum colegial. În urma unor asemenea vizite cu siguranță că ARACIS nu dispune de date reale în ceea ce privește situația unor instituții de învățământ, date care în mod evident sunt alături de realitate. Așa se face că în țară, dar și în același centru universitar coexistă „unități luate în vizor” pentru care rapoartele sunt totalmente negative, precum și instituții de învățământ superior în care situațiile flagrante sunt acoperite cu „bunăvoință colegială”. Putem aduce și în acest sens argumente.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să susțineți petiția noastră și să vă alăturați nouă, prin semnătură asumată, în acest proces de punere în normalitate și valoare a unor adevăruri pe care organismele de control ale statului se fac că nu le văd în ceea ce privește instituția noastră. De câțiva ani organisme legale din România au început, în spirit neloial și încălcând nu doar drepturile constituționale, ci și pe cele fundamentale ale omului,  un proces de ”epurare”, lichidare în stil mafiot, a instituțiilor școlare universitare private, încercându-se astfel a garanta acoperirea cifrei de școlarizare pentru instituțiiile de stat, ocolite de tinerii care doresc să facă performanță în școli dotate la standarde europene.

Astăzi e luată în vizor Universitatea ”Apollonia” din Iași, mâine poate fi o altă universitate, poate aceea la care chiar ești tu student, cadru didactic sau școala la care învață copiii tăi. Alături de APOLLONIA prin această petiție suntem alături de o Românie a educației normale, una care respectă valorile naționale, pe cele comunitare, una în care susținerea colegială și concurența pentru performanță este literă etică.

Întreaga comunitate academică a Universității „Apollonia” din Iași vă mulțumește pentru sprijin și încredere.