CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ. PROIECTE EUROPENE

Misiune

Oferirea de programe de instruire valoroase atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, în conformitate cu cerințele sistemului educațional românesc și adaptate nevoilor pieței muncii, recunoscute la nivel național de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației.

Valori asumate – corectitudine, responsabilitate, promptitudine, orientare spre nevoile beneficiarilor, adaptabilitate la cerințele pieței muncii, competență profesională.

 

 

 

 

 


Obiectivul general
Organizarea, promovarea, desfășurarea și coordonarea de activități/programe/cursuri privind formarea și dezvoltarea profesională continuă a adulților, adaptate în permanență nevoilor pieței muncii, în cooperare cu facultățile/departamentele Universității ”Apollonia” din Iași.