Componenta CFCPE si atributii

Director- Prof. Dr. Vasile Burlui : coordonarea întregii activității a centrului de formare

Membru Conf. dr. Gabriela Mihalache: coordonarea, planificarea, monitorizarea activității; elaborarea și monitorizarea procedurilor de lucru; realizarea de rapoarte săptămânal/lunar/anual către Președinte/Consiliul de Administrație,; identificarea de resurse; depunerea proiectelor; predare.

Secretar tehnic- Cidu Carmen: realizarea dosarelor de acreditare; înscrierea cursanților; completarea
dosarelor de curs; organizarea examinarii; eliberarea diplomelor si adeverintelor; asigurarea formularelor;
identificarea si desemnarea spatiilor pentru fiecare grupa de curs; predare.