OFERTĂ DE FORMARE

OFERTĂ DE FORMARE

Grila programelor de formare profesională
Perfecționare/calificare pentru anul 2023

 

Nr.crt. Denumire curs Tip Nr. de ore Preț curs 
1. Formator Specializare 180 900 RON
2. Competențe digitale de utilizare a
tehnologiei informației ca instrument de
învățare și cunoaștere
Specializare 44 500 RON
3. Competențe de comunicare în limba
engleză
Competențe
comune
90 700 RON