Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării – Prezentare Generală

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării funcţionează în cadrul Universităţii „Apollonia” din anul 2001.

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării coodoneaza doua programe de studii universitare de licenta : Jurnalism şi Comunicare şi Relaţii Publice.

De asemenea gestioneaza si un program  de studii universitare de masterat, Comunicare institutionala infiintat in anul 2021.
Prin programele de studii universitare de licenta  si de master  amintite, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării pregăteşte absolvenţi cu calificare superioară în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi mass-media si este angajată în realizarea excelenţei academice, preocuparea de bază a echipei manageriale fiind axată pe creşterea calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică, prin încadrarea acestora în circuitul academic naţional şi european.

Facultatea vizează asigurarea şi creşterea competenţelor esenţiale necesare viitorilor săi absolvenţi, referitoare la cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile ce sunt necesare dezvoltării lor personale şi profesionale, incluziunii sociale, cetăţeniei active şi învăţării de-a lungul întregii vieţi, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Prin  programul de studii universitare  de masterat,  Comunicare institutionala, se urmărește profesionalizarea absolvenților, completată de o formare în domeniul cercetării științifice, cu aplicație în aria comunicării, al managementului performant si al eticii în comunicarea administrativă.
Programul de master Comunicare institutionala are ca obiectiv general oferirea cunoştinţelor necesare pentru conceperea, proiectarea şi dezvoltarea sistemelor de lucru ale administraţiei publice.

Pregătirea practică atat a studentilor cat si a masteranzilor se desfasoara în departamentele Platformei de Instruire Practică (Apollonia TV, Radio Apollonia, Revista studenţească Nova Apollonia, Agenţia de ştiri Info Apollonia, Biroul de analiză şi dignoză organizatională, Biroul de promovare şi publicitate, Biroul de Relaţii Publice şi Editura Universităţii Apollonia, Laboratorul multimedia şi informatizare) si in unele institutii publice si private partenere Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.

Pe lângă misiunea educaţională, Facultatea de Ştiinte ale Comunicarii va contribui substanţial la intensificarea activităţilor de cercetare şi de transfer de cunoştinţe în domenii de vârf şi de interes major prin crearea şi valorificarea unui cadru ştiinţific performant şi competitiv capabil să colaboreze atât cu mediul ştiinţific cât şi cu cel antreprenorial.