MISIUNE

Misiunea Universităţii „Apollonia” din Iaşi!

 

1.2. Misiunea şi obiectivele universităţii

Art. 7.

 1. Viziunea universității: Realizarea unui învățământ universitar privat, perfect integrat în sistemul educațional european cu standarde educaționale și de cercetare la nivelul marilor universități ale lumii.
 2. Misiunea universității este de a dezvolta un învățământ modern, combinând domeniul medical cu cel al științelor socio-umane în scopul realizării unei educații eficiente, unei cercetări ştiinţifice integrative și dezvoltării sociale și culturale a regiunii.

Educaţie:

 1. Având în vedere domeniul medical și al științelor socio-umane, Universitatea va transmite cunoştinţe de înaltă calitate și noutate, va promova interdisciplinaritatea, învăţarea interactivă, fundamentată pe competențe practice și dezvoltarea autonomiei și creativității.
 2. Universitatea Apollonia din Iași va urmări dezvoltarea educației permanente pentru a perfecționa specialişti și cercetători remarcabili, care vor contribui în mod responsabil la dezvoltarea durabilă a comunităţii.

Cercetarea ştiinţifică

 1. Universitatea va genera cunoaștere la nivel național și european prin prioritizarea activității de cercetare, în spiritul libertății şi autonomiei cercetării ştiinţifice, respectând înalte standarde de etică.
 2. Cu toate că este o universitate de mici dimensiuni, Universitatea Apollonia din Iași se va strădui să realizeze un spectru larg de cercetări fundamentale şi aplicative în ştiinţele umaniste, medicale şi tehnologice, integrând perspective interdisciplinare.

Relaţia cu societatea

 1. Universitatea va încuraja cooperarea cu mediul social local şi naţional, va disemina cunoştinţe în perspectiva idealului de libertate, a unei coexistenţe paşnice, va iniția acțiuni specifice rolului activ pe care trebuie să-l aibă societatea civilă și în conformitate cu principiile etice ale libertății de expresie și universitare.
 2. Universitatea va promova schimburile academice internaţionale facilitând transferul de cunoștințe, know-how și tehnologie de la nivel academic la nivel social şi prin aceasta va contribui la dezvoltarea durabilă a societății.

Dezvoltarea culturală

 1. Prin resursele sale universitatea va participa la dezvoltarea educației informale continue prin programe culturale, promovarea culturii în sistemul mass-media și prin publicarea de cărți și articole.
 2. Misiunea și obiectivele Universității „Apollonia” din Iași se fundamentează pe următoarele valori:
 • libertatea de gândire și de exprimare academică;
 • dezvoltarea profesională și a carierei universitare pentru toți membrii comunității academice a universității;
 • accesul liber la informație și implicarea corpului profesoral și a studenților la deciziile fundamentale ale universității;
 • calitate, profunzime și claritate în toate demersurile academice și universitare;
 • convergența cercetării cu formarea și crearea de legături strânse între cercetarea științifică, educație și implementare socială;
 • centrarea demersului formativ pe student în scopul dezvoltării unei gândiri interogative, aplicative și novatoare, contribuind la obținerea de competențe de învățare continuă și de integrare pe o piață dinamică a muncii;
 • dezvoltarea durabilă a societății prin generarea, diseminarea și aplicarea cunoștințelor.