REGULAMENTE

Programe de creditare tineri 2023 – StudentInvest si FamilyStart

Codul de Etică și Deontologie Universitară

Codul de etica si deontologie profesionala a personalului de cercetare-dezvoltare din UAI

Codul universitar al studentului UAI

Masuri preventive plagiat si incalcare etica academica

Metodologia de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului UAI

Metodologia de organizare si desfasurare a alegerilor structurilor si functiilor de conducere academica

Metodologia privind gestionarea scolaritatii studentilor straini

Metodologia privind recunoasterea de către UAI a functiilor didactice obtinute in strainatate

Metodologia privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor obtinute in strainatate

Metodologia privind recunoasterea si echivalarea academica a studiilor sau perioadelor de studii efectuate in strainatate

Metodologie concursuri posturi de cercetare

Metodologie concursuri posturi didactice

Metodologie de organizare si desfasurare a admiterii, inmatricularii si echivalarii studiilor anterioare

Metodologie evaluarea calitatii educatiei

Metodologie examen de promovare in cariera didactica

Metodologie finalizare studii UAI

Metodologie pentru recunoasterea partiala a studiilor sanitare postliceale

Metodologie realizare planuri de invatamant si state de functii

Regulament activitatea profesionala a studentilor

Regulament alegeri studenti in structurile de conducere UAI

Regulament ALUMNI

Regulament aprobare-monitorizare-evaluare programe de studii

Regulament audit academic intern

Regulament CEAC

Regulament Comisia de etica universitara

Regulament de organizare interna UAI

Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului Resurse Umane

Regulament de organizare si functionare a departamentului de audit financiar intern

Regulament de organizare si functionare al departamentului economic administrativ (financiar-contabil-patrimoniu)

Regulament de organizare si functionare al departamentului juridic

Regulament evaluare cadre didactice

Regulament Institutul Acad. Ioan Haulica

Regulament notare si examinare studenti

Regulament organizare birou ERASMUS

Regulament privind acordarea de burse, oferirea de sprijin si asistenta financiara pentru studenti

Regulament privind organizarea si functionarea comisiei de consiliere si orientare in cariera

Regulament privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara. Arhiva

Regulament privind scolarizarea romanilor de pretutindeni pentru studiile universitare de licenta

Regulament recunoastere mobilitati ERASMUS

Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de relatii externe

Regulamentul de organizare si functionare al bibliotecii universitatii Apollonia din Iasi

Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de Etica Cercetarii

Regulamentul de organizare si functionare ale centrului de performanta in formarea profesionala continua. Proiecte europene

Regulament privind acordarea titlurilor onorifice

Regulament privind protecția datelor cu caracter personal UAI