CODURI DE BUNE PROCEDURI

Proceduri operationale

PG.01 Elaborarea procedurilor

POB.01 Initiera, aprobarea, monitorizarea si evaluarea perioadica a programelor de studii

POB.02 Autoevaluare si evaluare multicriteriala a cadrelor didactice

POB.03 Evaluare colegiala a cadrelor didactice

POB.04 Evaluare cadre didactice de catre studenti

POB.05 Evaluare institutionala interna

POB.06 Raport autoevaluare CEAC

POB.07 Desfasurarea concursurilor didactice

POB.08-Angajarea personalului didactic

POB.09 Angajarea personalului de cercetare

POB.10 Activitatea didactica pe perioada determinata dupa pensionare

POB.11 Mentinerea calitatii de titualar dupa implinirea varsatei de 65 de ani

POB.12 Activitati de formare si perfectionare a cadrelor didactice din cadrul UAI

POB.13 Inscrierea candidatilor la admitere

POB.14 Desfarurarea examenului de admitere

POB.15 Evaluarea finala a candidatilor la admitere

POB.16 Depunerea si rezolvarea contestatiilor la admitere

POB.17 Inscriere candidati la examenul de licenta

POB.18 Organizarea examenului de finalizare a studiilor

POB.19-Evaluarea finala a candidatilor la licenta

POB.20 Depunere si rezolvare contestatii examen licenta

POB.21 Organizare activitate didactica pentru studiile universitare de licenta

POB.22 Elaborarea planurilor de invatamant

POB.23 Elaborarea statelor de functii

POB.24 Examinarea si notarea studentilor

POB.25 Intocmirea dosarelor de disciplina la inceput de modul

POB.26 Incheiere modul

POB.27 Desfasurarea practicii pentru studiile de licenta

POB.28 Desfasurare activitati PIP

POB.29 Desfasurare activitati PIC

POB.30 Intocmire orar

POB.31 Echivalare studii anterioare

POB.32-Educarea conceptului de dexteritate

POB.33 Proiecte cu finantarecofinantare externa

POB.34 Inmatriculare studenti

POB-35 Competitie interna granturi de cercetare stiintifica

POB.36 Raportarea activitatiilor de cercetare

POB.37 Organizarea manifestari stiintifice UAI

POB.38 Realizare proiecte in cadrul UAI

POB.39 Acordarea calitatii de profesor invitat la UAI

POB.40 Acordarea titluluide doctor honoris causa al UAI

POB.41 Obtinrea avizului de etica cercetarii

POB.42 Intocmire buget defalcat pe activitati

POB.43 Taxele de studiu

POB.44 Analiza si evaluare a sesizarilor/reclamatiilor ce au ca obiect incalcarea normelor de etica universitara

POB.45 privind exprimarea votului pentru hotarari ale Senat si consiliului facultatii

POB.46 Desfasurare study club

POB.47 Colocvii apolloniene

POB.48 Activitati extracurriculare

POB.49 Stabilirea structurii anului universitar

POB.50 Stabilire formatiuni de studiu

POB.51 Inregistrare absente si stabilire refaceri

POB.52 Monitorizarea gradului de ocupare a spatiilor

POB.53 Monitorizarea traseului profesional al absolventilor

POB.54 Activitati audit academic intern

POB.55 Avizarea, selectie si recrutare Rector UAI

POB.56 Alegeri studenti in forurile de conducere ale UAI

POB 57 Asistenta financiara pentru studenti

POB.58 Exprimarea votului pentru hotarari ale senatului si cons. facultatii

POB.59 Scolarizarea romanilor de pretutindeni pentru studiile universitare de licenta

POB 60 Stabilire a bazei materiale minime pentru desfasurarea programului didactic

POB.61 Selectie personal pentru participarea in proiecte cu finantare publica in UAI

POB.62 Managementul documentelor rezultate din derularea proiectelor Erasmus

POB.63 Organizare mobilitati Erasmus pentru cadre didactice Outgoing

POB.64 Organizare mobilitati Erasmus Outgoing

POB.65 Organizare mobilitati Erasmus incoming

POB.66 Protectia datelor cu caracter personal

POB.68 Audit financiar intern

POB.69 Asigurarea transparentei activitatii universitatii

POB.70 Procedura care reglementeaza acordarea concediilor de odihna

POB.71 Procedura care reglementeaza mobilitatea studentilor

POB.72 Procedura de promovare a studentilor dintr-un an in altul, in functie de creditele ects acumulate

POB.73 Procedura de contestare a evaluarii de catre studenti si de rezolvare a contestatiilor

POB.74 Procedura privind angajarea pe perioada determinata a personalului didactic si de cercetare asociat

POB.75 Procedura de rezolvare a conflictelor ce pot apare in procesul de predare-invatare

POB.76 Procedura privind organizarea sesiunilor de examinare si de notare a studentilor

POB.77 Procedura de analiza a gradului de incarcare a programului studentilor

POB.78 Procedura de recunoastere a creditelor de studii si a rezultatelor obtinute in cadrul mobilitatilor

POB.80 Procedura organizare activitate didactica_de examinare_notare studenti prin utilizare platforma e-Learning

POB.81 Procedura instituire masuri sanitare si de protectie in UAI in perioada pandemiei de COVID-19.pdf

POB.82 PROCEDURA PRIVIND RECRUTAREA, SELECTIA SI ANGAJAREA PERSONALULUI ADMINISTRATIV SI AUXILIAR

POB.83 PROCEDURA PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI ANTIPLAGIAT

POB.84 Aplicare a activitatilor Oficiului de Relatii Internationale si Biroului Erasmus

POM.01 Organizare si functionare CEAC

POM.02 Comisia de etica

POM.03 Structuri si functii de conducere

POM.04 Organizare si desfasurare alegeri pentru functii de conducere

POM.05 Intocmire raport privind starea universitatii

POM.06 Organizare concursuri pentru ocuparea posturilor didactice

POM.07 Activitati de formare continua a cadrelor didactice

POM.08 Asigurarea cadrului juridic la admitere

POM.09 Constituirea si activitatea comisiei de admitere

POM.10 Asigurarea cadrului juridic la examenul de licenta

POM.11 Constituirea si activitatea comisiei de licenta

POM.12 Organizarea practicii de vara pentru studii de licenta

POM.13 Organizare activitati PIP

POM.14 Organizare activitati PIC

POM.15 Organizare activitate biblioteca

POS.01 Realizarea si completarea caietului asistentului

POS.02 Completarea fondului de carte

POS.03 Evidenta fondului de carte

POS.04 Instructiuni de lucru privind clasificarea si indexarea publicatiilor

POS.05 Schimbul intern si international al publicatiilor

POS.06 Completarea, verificarea si actualizarea bazelor de date

POS.07 Accesul beneficiarilor in biblioteca

POS.12 Inregistrare corespondenta

POS.13 Gestionarea actelor de studii UAI

POS.14 Stabilirea baremurilor de practica