Comitetul de organizare al Congresului 2021

PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Vasile Burlui

SECRETAR ȘTIINȚIFIC
Şef lucr. dr. Laura Romila

COMITETUL DE ORGANIZARE
Prof. univ. dr. Carmen Stadoleanu
Conf. univ. dr. Gabriela Mihalache
Prof. univ. dr. Liliana Sachelarie
Prof. dr. ing. Leonard Atanase
Prof. univ. dr. Dumitru Popa
Prof. univ.dr. Mina-Maria Rusu
Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru
Prof. univ. dr. Norina Forna
Prof. univ. dr. Monica Tatarciuc
Prof. univ.dr. Sorin Andrian
Prof. univ. dr. Xenia Patraş
Prof. univ. dr. George Costin
Prof. univ. dr. Mihail Orzeață
Conf. univ. dr. Mihaela Vasiliu
Conf. univ. dr. Carmen Grierosu
Conf. univ. dr. Paul Gorban
Lector dr. Maria Florea
Lector dr. Ioan Alexandru
Șef lucr. dr. Smaranda Nazarie
Șef lucr. dr. Toni Andor Cigu
Asist. univ. drd. Oana Cucoveică
Asist. univ. dr. Oana Şerban
Asist. univ. drd. Dana Mihai
Asist. univ. drd. Alexandru Armenia
Redactor – Iuliana Bubuianu
Secretar tehnic– Georgiana Dumitrescu