Congres 2024

Afis general
Cuvântul Președintelui
Comitet de organizare
Distribuția secțiunilor Congresului

 

ACTIVITĂȚI PRECONGRES
Cursuri precongres, prezentări de firmă

SECȚIUNI CONGRES
A.  DIPLOMAŢIA DEFICITARĂ ÎN SEC. al XXI-lea
B. CEREMONIALUL DESCHIDERII CONGRESULUI
C. TEZAUR: MARILE CĂRȚI ALE CULTURII NAȚIONALE
D. SOLOMON MARCUS, CONTEMPORANUL NOSTRU
E. XENOBOŢII – O NOUĂ PROVOCARE
F.  REPERE ÎN MEDICINA AVANSATĂ
G. MATERIALE BIOCOMPATIBILE ȘI APLICAȚII BIOMEDICALE

POSTERE

H. ETICA COMUNICĂRII INSTITUŢIONALE

Despre Universitatea „Apollonia” din Iași

TAXE DE PARTICIPARE

A) REPERE ÎN MEDICINA AVANSATĂ – TRIBUNA PRACTICIANULUI
MEDICINĂ DENTARĂ – 300 RON (credite 24 EMC); ALUMNI – 250 RON (credite 24 EMC);
PENSIONARI – 150 RON
ASISTENTE DE MEDICINĂ GENERALĂ – 150 RON (credite EMC)

B) MATERIALE AVANSATE ÎN MEDICINA MODERNĂ
COMUNICARE ORALĂ – 200 RON; POSTERE – 100 RON

C) ETICA COMUNICĂRII INSTITUŢIONALE – 50 RON

Taxa poate fi achitată la Casieria Universității din str. Păcurari, nr.
11 sau în următorul cont: RO63 BTRL 0240 1205 T096 18XX
Solicitarea facturii fiscale are loc anterior efectuarii platii.
Solicitarea se face la urmatoarea adresă de mail
contabilitate@univapollonia.ro
* Plata taxei de participare este posibilă și în ziua Congresului, cu
eliberarea de diplomă de participare, dar fără garantarea mapei de
congres.
Universitatea Apollonia din Iaşi
CUI 26203254
Banca Transilvania, Sucursala Iasi
CONT LEI: RO63 BTRL 0240 1205 T096 18XX
SWIFT: BTRLRO22