2PepTargLu – rezultate

Rezultatele proiectului

In cadrul etapei I intitulata: “Sinteza si caracterizarea precursorilor pentru obtinerea ulterioara
N/MPs” au fost desfasurate mai multe activitati dupa cum urmeaza:
Act 1.1 – Sinteza și caracterizarea carboximetil chitosanului (CMCS)
Act 1.2 – Conjugarea CMCS cu peptidele CGSPGWVRC si indolicidin
Act 1.3 – Sinteza si caracterizarea CMCS marcat cu fluoresceina

Materialele obtinute au fost caracterizate din mai multe puncte de vedere pentru corelarea
corecta a proprietatilor cu parametrii de sinteza.

In cadrul etapei 2 intitulata: “Design si sinteza nano/microparticulelor functionalizate cu peptide
(2PEP-N/MPs)” au fost desfasurate mai multe activitati dupa cum urmeaza:
Act 2.1 – Prepararea nano/microsferelor functionalizate cu peptide
Act 2.2 – Prepararea nano/microcapsulelor functionalizate cu peptide
Au fost preparare 2 tipuri de particule functionalizate cu peptide, nano/microsphere si
nano/microcapsule.

In cadrul etapei III intitulata: “Caracterizarea nano/microparticulelor funcționalizate cu peptide
(2PEP-N/MPs)” au fost desfasurate mai multe activitati dupa cum urmeaza:

Act 3.1 – Caracterizarea fizico-chimică și corelația structurii cu proprietățile 2PEP-N/MPs
Act 3.2 – Incarcarea cu dexametazona si studii de eliberare in vitro
In cadrul etapei IV intitulata: “Evaluarea proprietăților de biomaterial ale 2PEP-N/MPs” au fost
desfasurate mai multe activitati dupa cum urmeaza:
Act 4.1 Studii de biodegradabilitate enzimatică
Act 4.2 Evaluarea in vitro a interacțiunii 2PEP-N/MPs cu componentele sanguine
Act 4.3 Studii de adsorbție a proteinelor
Act 4.4 Bioadezivitate
Act 4.5 Optimizarea procesului de preparare a 2PEP-N/MPs