2PepTargLu – rezultate

Rezultatele proiectului

In cadrul etapei I intitulata: “Sinteza si caracterizarea precursorilor pentru obtinerea ulterioara
N/MPs” au fost desfasurate mai multe activitati dupa cum urmeaza:
Act 1.1 – Sinteza și caracterizarea carboximetil chitosanului (CMCS)
Act 1.2 – Conjugarea CMCS cu peptidele CGSPGWVRC si indolicidin
Act 1.3 – Sinteza si caracterizarea CMCS marcat cu fluoresceina
Materialele obtinute au fost caracterizate din mai multe puncte de vedere pentru corelarea
corecta a proprietatilor cu parametrii de sinteza.

In cadrul etapei II intitulata: “Design si sinteza nano/microparticulelor functionalizate cu
peptide (2PEP-N/MPs)” au fost desfasurate mai multe activitati dupa cum urmeaza:
Act 2.1 – Prepararea nano/microsferelor functionalizate cu peptide
Act 2.2 – Prepararea nano/microcapsulelor functionalizate cu peptide
Au fost preparare 2 tipuri de particule functionalizate cu peptide, nano/microsphere si
nano/microcapsule.
In cadrul etapei III intitulata: “Caracterizarea nano/microparticulelor funcționalizate cu peptide
(2PEP-N/MPs)” au fost desfasurate mai multe activitati dupa cum urmeaza:
Act 3.1 – Caracterizarea fizico-chimică și corelația structurii cu proprietățile 2PEP-N/MPs
Act 3.2 – Incarcarea cu dexametazona si studii de eliberare in vitro
In cadrul etapei IV intitulata: “Evaluarea proprietăților de biomaterial ale 2PEP-N/MPs” au fost
desfasurate mai multe activitati dupa cum urmeaza:
Act 4.1 Studii de biodegradabilitate enzimatică
Act 4.2 Evaluarea in vitro a interacțiunii 2PEP-N/MPs cu componentele sanguine
Act 4.3 Studii de adsorbție a proteinelor
Act 4.4 Bioadezivitate
Act 4.5 Optimizarea procesului de preparare a 2PEP-N/MPs

In cadrul etapei V intitulata: “Evaluarea in vitro a 2PEP-N/MPs” au fost desfasurate mai multe
activitati dupa cum urmeaza:
Act 5.1 – Activitatea antimicrobiana a 2PEP-N/MPs
Act 5.2 – Sinteza și caracterizarea 2PEP-N/MPs marcate cu fluoresceină
Act 5.3 – Evaluarea in vitro a impactului citotoxic al 2PEP-N/MPs atât asupra celulelor
pulmonare normale, cât și a macrofagelor RAW 264.7
Act 5.4 – Testul clonogenic al eficacității terapiei 2PEP-N/MPs asupra viabilității și proliferării
celulelor testate
Act 5.5 – Estimarea absorbției celulare in vitro a 2PEP-N/MPs

In cadrul etapei VI intitulata: Evaluarea in vitro a apoptozei și a potențialului anti-inflamator a
2PEP-N/MPs și teste preliminare in vivo
Act 6.1 – Investigarea procesului de apoptoză celulară atât în celulele pulmonare normale, cât și
în celulele macrofage RAW 264.7 sub acțiunea 2PEP-N/MPs
Act 6.2 – Evaluarea potențialului antiinflamator al 2PEP-N/MPs în culturi celulare model
Act 6.3 – Selectarea 2PEP-N/MPs optime pentru testele in vivo
Act 6.4 – Teste de biodistribuție in vivo a 2PEP-N/MPs marcate cu fluorescină