Congres 2019

UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI

CONGRES INTERNAŢIONAL 2019
PREGĂTIM VIITORUL PROMOVÂND EXCELENŢA

Cuvântul Preşedintelui

CONGRES INTERNAŢIONAL 2019

PREGĂTIM VIITORUL PROMOVÂND EXCELENŢA

Fidelă misiunii asumate prin Carta Universităţii, Universitatea „Apollonia” din laşi pune un accent deosebit pe activitatea de cercetare şi de valorificare a acesteia.

Încă de la înfiinţarea sa, în fiecare an, prin congresele internaţionale organizate, această tânără şi dinamică instituţie îşi fructifică cu brio rezultate le cercetării ştiinţifice.

Pe parcursul ultimelor ediţii ale Congresului nostru, „Pregătim viitorul promovând excelenţa” a devenit sloganul de fond care dinamizează preocupări le noastre privind organizarea în condiţii optime a acestei manifestări.

Bine aţi venit la Iaşi! Bine aţi venit în Universitatea „Apollonia”!

Mulţumim tuturor pentru prezenţă!

Preşedintele Universităţii „Apollonia”

Prof. univ. dr. Vasile BURLUI

Programul Congresului poate fi descarcat de aici

TAXELE DE PARTICIPARE SUNT:

A) Repere în medicina avansată – Tribuna practicianului – Medicină – 300 RON (24 credite EMC); Asistente de Medicină Generală – 150 RON (12 credite EMC)

B) Bionanotehnologii aplicate în nanomedicină – 50 RON

C) Controverse în manipularea maselor – 50 RON

Taxa poate fi achitată la Casieria Universității sau în următorul cont:RO63 BTRL 0240 1205 T096 18XX.
* Plata taxei de participare este posibilă și în ziua Congresului, cu eliberarea de diplomă de participare, dar fără garantarea mapei de congres.
Universitatea Apollonia din Iaşi
CUI 26203254
Banca Transilvania, Sucursala Iasi
CONT LEI: RO63 BTRL 0240 1205 T096 18XX
SWIFT: BTRLRO22

 

Locaţie