HYnanoFAB – echipa de implementare

Crt. Membrii proiectului Pozitia in proiect
1. CS III dr. ing. Delia Mihaela RATA Director de proiect
2. Prof. Dr. Ing. L. Atanase Mentor