HYnanoFAB

Titlul proiectului:

Hidrogeluri biocompozite conţinând nanofibre cu activitate antimicrobiană pentru

vindecarea rănilor cauzate de arsuri

Acronimul proiectului

HYnanoFAB

Date de identificare

Contract: PN-III-P1-1.1-PD-2021-0041, Nr. PD 8 ⁄ 2022

Tipul proiectului

Proiecte de Cercetare Postdoctorală (PD)

Valoarea contractului

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 250.000,00 lei

Durata proiectului

24 luni (01/04/2022- 31/03/2024)

Autoritatea Contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Contractor

Universitatea “Apollonia” din Iași

Director de proiect

CS III dr. ing. Delia Mihaela RAȚĂ