HYnanoFAB – rezultate

In cadrul etapei I intitulata: “Designul, prepararea și caracterizarea nanofibrelor încărcate cu curcumină” a
fost desfasurata o activitate principala cu titlul:
Act 1.1 – Prepararea și caracterizarea nanofibrelor încărcate cu curcumină (NFC)
Nanofibrele obtinute au fost caracterizate din punct de vedere structural (analizele FTIR si XRD),
morphologic (SEM) si al comportamentului în soluții care imită fluidele biologice (gradul de umflare).

In cadrul etapei 2 intitulata: “Designul, prepararea și caracterizarea hidrogelurilor biocompozite care
conțin ZnO NPs (HZ)” a fost desfasurata o activitate principala cu titlul:
Act. 2.1 – Prepararea și caracterizarea de hidrogeluri biocompozite care conțin ZnO NPs (HZ)
Hidrogelurile obtinute in cadrul acestei activităţi au fost caracterizate din punct de vedere structural prin
FTIR, iar aspectele suprafeței/secțiunii acestora au fost determinate prin SEM. Gradul de umflare în
soluțiile care imită fluidele biologice (PBS, pH 7,4 și pH 5,4), a fost determinat prin metoda gravimetrică.