HYnanoFAB – rezultate

Rezultatele proiectului

In cadrul etapei I intitulata: “Designul, prepararea și caracterizarea nanofibrelor încărcate cu curcumină” a fost desfasurata o activitate principala cu titlul:

Act 1.1 – Prepararea și caracterizarea nanofibrelor încărcate cu curcumină (NFC) Nanofibrele obtinute au fost caracterizate din punct de vedere structural (analizele FTIR si XRD), morphologic (SEM) si al comportamentului în soluții care imită fluidele biologice (gradul de umflare).

In cadrul etapei 2 intitulata: “Designul, prepararea și caracterizarea hidrogelurilor biocompozite care conțin ZnO NPs (HZ)” a fost desfasurata o activitate principala cu titlul:
Act. 2.1 – Prepararea și caracterizarea de hidrogeluri biocompozite care conțin ZnO NPs (HZ) Hidrogelurile obtinute in cadrul acestei activităţi au fost caracterizate din punct de vedere structural prin FTIR, iar aspectele suprafeței/secțiunii acestora au fost determinate prin SEM. Gradul de umflare în soluțiile care imită fluidele biologice (PBS, pH 7,4 și pH 5,4), a fost determinat prin metoda gravimetrică.

In cadrul etapei 3 intitulata: “Prepararea și caracterizarea hidrogelurilor biocompozite care conțin ZnO NP și nanofibre încărcate cu curcumină (HZ-NFC) si studii in vitro de eliberare și permeabilitate a curcuminei” au fost desfasurate doua activitati principale cu titlul:
Act 3.1 – Prepararea și caracterizarea hidrogelurilor biocompozite care conțin ZnO NP și nanofibre încărcate cu curcumină (HZ-NFC)

Act 3.2 – Studii in vitro de eliberare și permeabilitate a curcuminei din nanofibrele încărcate cu curcumină (NFC) și din hidrogelurile biocompozite de tip HZ-NFC

Materialele obtinute in cadrul acestor activităţi au fost caracterizate din punct de vedere structural prin FTIR, iar caracteristicile morfologice ale acestora au fost evaluate prin SEM. Gradul de umflare în soluțiile care imită fluidele biologice (PBS, pH 7,4 și pH 5,4), a fost determinat prin metoda gravimetrică.

Eliberarea in vitro și permeabilitatea curcuminei din nanofibrele încărcate cu curcumină (NFC) și din hidrogelurile biocompozite de tip HZ-NFC au fost efectuate pe celule de difuzie Franz statice (Copley sistem de celule de difuzie verticală) utilizand membrana artificiala de celuloză și membrana Strat-M.

Concentrația Curcuminei din mediul receptor a fost determinata prin spectroscopie UV–Vis (Spectrofotometru Nanodrop One UV–Vis)

In cadrul etapei 4 intitulata: “Evaluarea proprietăților de biomaterial ale nanofibrelor încărcate cu curcumină (NFC), hidrogelurilor biocompozite de tip HZ și hidrogelurilor biocompozite tip HZ-NFC” au fost desfasurate patru activitati principale cu titlul:

Act 4.1 – Studii de biodegradabilitate
Act 4.2 – Evaluarea in vitro a interacțiunii NFC, HZ și HZ-NFC cu componentele sanguine
Act 4.3 – Evaluarea citotoxicității in vitro asupra fibroblastelor dermice umane
Act 4.4 – Potențialul de iritare a pielii

In cadrul acestor activităţi au fost realizate:
• Protocol pentru prepararea de hidrogeluri biocompozite tip HZ-NFC cu cele mai bune proprietăți de biomaterial;
• studiile de biodegradare a componentelor de pornire (nanofibre (NFC), hidrogeluri simple cu nanoparticule de ZnO (HZ) și a hidrogelurilor care contin nanoparticule de ZnO si nanofibre (hidrogeluri de tip HZ-NFC) în soluție de PBS (pH = 7,4 și pH 5,4) la temperature de 37 ± 1°C și 40 ± 1°C;
• Evaluarea in vitro a efectelor nanofibrelor NFC, hidrogelurilor HZ și a hidrogelurilor de tip HZ- NFC asupra sangelui. În acest sens, a fost efectuat testul de hemoliza si testul de hemocompatibilitate care include timpul de protrombină (PT), Index Quick (IQ) și Raportul normalizat international (INR)
• Evaluarea gradului de toxicitate ale nanofibrelor (NFC), ale hidrogelurilor continand nanoparticule de ZnO (HZ) și ale hidrogelurilor biocompozite continand atat anoparticule de ZnO cat si nanofibre (HZ-NFC) pe linia celulară adultă de fibroblaste dermice umane (HDFa)
• Potentialul iritativ indus de formularile de tip NFC, HZ si HZ-NFC utilizand epiderma umană reconstruită – este in curs de evaluare si va fi livrata pana la finalul etapei 4 (31.12.2023)

In cadrul etapei 5 intitulata: “Activitatea antimicrobiană a hidrogelurilor NFC, HZ și biocompozitelor de tip HZ-NFC și optimizarea și selecția hidrogelurilor biocompozite” au fost desfasurate patru activitati
principale cu titlul:
Act 5.1 – Activitate antimicrobiană
Act 5.2 – Optimizarea condițiilor experimentale și selectarea hidrogelurilor biocompozite