HYnanoFAB – obiectivele si activitatile proiectului

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al acestui proiect este de a dezvolta noi hidrogeluri biocompozite antibacteriene care să conțină nanoparticule de oxid de zinc și nanofibre electrofilate încărcate cu curcumină, capabile să sporească eficacitatea procesului de vindecare a rănilor cauzate de arsuri. Studiile de cercetare vor fi împărțite în mai multe obiective secundare, toate subordonate obiectivului principal: i) prepararea prin metoda de electrofilare coaxială a unui nou tip de nanofibre încărcate cu curcumină; ii) prepararea de hidrogeluri pe bază de acid hialuronic (HA) şi alginat de sodiu (AG) conţinând nanoparticule de oxid de zinc (ZnO NPs); iii) prepararea si caracterizarea fizico-chimică a hidrogelurilor biocompozite care conţin ZnO NPs şi nanofibre încărcate cu curcumină (HZ-NFC); iv) evaluarea in vitro a biodegradabilității, hemocompatibilității, citotoxicității, a potențialului de iritare a pielii și a activității antimicrobiene atât a nanofibrelor, cât și a hidrogelurilor biocompozite.

Activitatile proiectului

A1: Designul, prepararea și caracterizarea nanofibrelor încărcate cu curcumină

A2: Designul, prepararea și caracterizarea hidrogelurilor biocompozite care conțin ZnO NPs (HZ)

A3: Prepararea și caracterizarea hidrogelurilor biocompozite care conțin ZnO NP și nanofibre încărcate cu curcumină (HZ-NFC) si studii in vitro de eliberare și permeabilitate a curcuminei

A4: Evaluarea proprietăților de biomaterial ale nanofibrelor încărcate cu curcumină (NFC), hidrogelurilor biocompozite de tip HZ și hidrogelurilor biocompozite tip HZ-NFC

A5: Activitatea antimicrobiană a hidrogelurilor NFC, HZ și biocompozitelor de tip HZ-NFC și optimizarea și selecția hidrogelurilor biocompozite.