NANOforBCC

Titlul proiectului:

Formulări topice cu nanoparticule funcţionalizate cu aptamer pentru tratamentul carcinomului bazocelular

Acronim

NANOforBCC

Date de identificare

Contrac: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0613, NR. 185 ⁄ 2017

Tipul proiectului

Proiecte de Cercetare Exploratorie

Valoarea contractului

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 850.000,00 lei

Durata proiectului

30 luni, 2017-2019

Autoritatea contractantă

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, România

Contractor

Universitatea „Apollonia”, Iași

Director de proiect

Prof. Dr. Marcel Popa