Managementul calităţii

Componenta CEAC

Plan operational CEAC

Raport CEAC 2017-2018

Manual calitate

 

 

Proceduri operationale

PG.01 Elaborarea procedurilor
POB.01 Initiera, aprobarea, monitorizarea si evaluarea perioadica a programelor de studii
POB.02 Autoevaluare si evaluare multicriteriala a cadrelor didactice
POB.03 Evaluare colegiala a cadrelor didactice
POB.04 Evaluare cadre didactice de catre studenti
POB.05 Evaluare institutionala interna
POB.06 Raport autoevaluare CEAC
POB.07 Desfasurarea concursurilor didactice
POB.08-Angajarea personalului didactic
POB.09 Angajarea personalului de cercetare
POB.10 Activitatea didactica pe perioada determinata dupa pensionare
POB.11 Mentinerea calitatii de titualar dupa implinirea varsatei de 65 de ani
POB.12 Activitati de formare si perfectionare a cadrelor didactice din cadrul UAI
POB.13 Inscrierea candidatilor la admitere
POB.14 Desfarurarea examenului de admitere
POB.15 Evaluarea finala a candidatilor la admitere
POB.16 Depunerea si rezolvarea contestatiilor la admitere
POB.17 Inscriere candidati la examenul de licenta
POB.18 Organizarea examenului de finalizare a studiilor
POB.19-Evaluarea finala a candidatilor la licenta
POB.20 Depunere si rezolvare contestatii examen licenta
POB.21 Organizare activitate didactica pentru studiile universitare de licenta
POB.22 Elaborarea planurilor de invatamant
POB.23 Elaborarea statelor de functii
POB.24 Examinarea si notarea studentilor
POB.25 Intocmirea dosarelor de disciplina la inceput de modul
POB.26 Incheiere modul
POB.27 Desfasurarea practicii pentru studiile de licenta
POB.28 Desfasurare activitati PIP
POB.29 Desfasurare activitati PIC
POB.30 Intocmire orar
POB.31 Echivalare studii anterioare
POB.32-Educarea conceptului de dexteritate
POB.33 Proiecte cu finantarecofinantare externa
POB.34 Inmatriculare studenti
POB-35 Competitie interna granturi de cercetare stiintifica
POB.36 Raportarea activitatiilor de cercetare
POB.37 Organizarea manifestari stiintifice UAI
POB.38 Realizare proiecte in cadrul UAI
POB.39 Acordarea calitatii de profesor invitat la UAI
POB.40 Acordarea titluluide doctor honoris causa al UAI
POB.41 Obtinrea avizului de etica cercetarii
POB.42 Intocmire buget defalcat pe activitati
POB.43 Taxele de studiu
POB.44 Analiza si evaluare a sesizarilor/reclamatiilor ce au ca obiect incalcarea normelor de etica universitara
POB.45 privind exprimarea votului pentru hotarari ale Senat si consiliului facultatii
POB.46 Desfasurare study club
POB.47 Colocvii apolloniene
POB.48 Activitati extracurriculare
POB.49 Stabilirea structurii anului universitar
POB.50 Stabilire formatiuni de studiu
POB.51 Inregistrare absente si stabilire refaceri
POB.52 Monitorizarea gradului de ocupare a spatiilor
POB.53 Monitorizarea traseului profesional al absolventilor
POB.54 Activitati audit academic intern
POB.55 Avizarea, selectie si recrutare Rector UAI
POB.56 Alegeri studenti in forurile de conducere ale UAI
POB.57 Baza materiala pentru desfasurarea programului didactic
POB.58 Exprimarea votului pentru hotarari ale senatului si cons. facultatii
POB.59 Scolarizarea romanilor de pretutindeni pentru studiile universitare de licenta
POB.60 Evaluare sesizari, reclamatii pentru incalcarea normelor de etica universitara
POB.61 Selectie personal pentru participarea in proiecte cu finantare publica in UAI
POB.62 Managementul proiectelor rezultate din derularea programelor Erasmus
POB.63 Organizare mobilitati Erasmus pentru cadre didactice Outgoing
POB.64 Organizare mobilitati Erasmus Outgoing
POB.65 Organizare mobilitati Erasmus incoming
POB.66 Protectia datelor cu caracter personal
POB.67 Recunoasterea si promovarea valorii cadrelor didactice din cadrul UAI
POB.68 Audit financiar intern
POB.60 Asigurarea transparentei activitatii universitatii
POM.01 Organizare si functionare CEAC
POM.02 Comisia de etica
POM.03 Structuri si functii de conducere
POM.04 Organizare si desfasurare alegeri pentru functii de conducere
POM.05 Intocmire raport privind starea universitatii
POM.06 Organizare concursuri pentru ocuparea posturilor didactice
POM.07 Activitati de formare continua a cadrelor didactice
POM.08 Asigurarea cadrului juridic la admitere
POM.09 Constituirea si activitatea comisiei de admitere
POM.10 Asigurarea cadrului juridic la examenul de licenta
POM.11 Constituirea si activitatea comisiei de licenta
POM.12 Organizarea practicii de vara pentru studii de licenta
POM.13 Organizare activitati PIP
POM.14 Organizare activitati PIC
POM.15 Organizare activitate biblioteca
POS.01 Realizarea si completarea caietului asistentului
POS.02 Completarea fondului de carte
POS.03 Evidenta fondului de carte
POS.04 Instructiuni de lucru privind clasificarea si indexarea publicatiilor
POS.05 Schimbul intern si international al publicatiilor
POS.06 Completarea, verificarea si actualizarea bazelor de date
POS.07 Accesul beneficiarilor in biblioteca
POS.12 Inregistrare corespondenta
POS.13 Gestionarea actelor de studii UAI
POS.14 Stabilirea baremurilor de practica
PROCEDURI AUDIT ACADEMIC INTERN
PROCEDURI AUDIT INTERN